Home

Erf- en Landgoedbeheer Glimmen bv heeft  de nodige expertise aangaande het inrichten en ontwerpen van grotere tuinen, boerenerven, landgoederen, etc..

Communiceren, analyseren, visualiseren,  delegeren en controleren zijn daarbij belangrijke ingrediŽnten.

Ecologie, Dendrologie, Landschapskunde, Geologie, etc. vormen de basis voor een geslaagd en succesvol plan van aanpak.

Daarvoor is er bij ons de nodige deskundigheid op het gebied van het toepassen van de inrichting van het terrein, het groen in relatie met haar omgeving en de grondsoort.

Een goede voorbereiding begint met een goed plan van aanpak . Erf- en Landgoedbeheer Glimmen bv is een goede keuze om u daarbij behulpzaam te zijn.