Groen in siertuinen

Naast groen voor boerenerven en groen voor landgoederen vergeten we natuurlijk niet het siergroen op uw grondbezit, evenals op het boerenerf en  rondom gebouwen op landgoederen, etc.

We  kunnen  hierbij denken aan siergroen met een wat natuurlijker karakter voor de wat kleinere terreinen. Een landschappelijke aanleg is dan veelal niet meer mogelijk. Toch is het van belang de relatie met haar omgeving te blijven volgen. Immers elk belangrijk accent is bepalend voor de inrichting van dit grondbezit. In feite zou dit moeten betekenen dat buren met elkaar  zouden moeten spreken of een gezamenlijk  plan van aanpak zouden moeten gaan opstellen, opdat niet de één bijv. een schutting gaat plaatsen en de ander een te zware beplanting op de erfscheiding gaat aanplanten. Ook hier geldt dat een goede compositie en invulling van het grootste belang is en waardevol  voor het geheel van uw grondbezit.

Erf- en landgoedbeheer Glimmen bv  kan ook hier van  betekenis zijn.