Beheer van groen

In het beheerplan worden de doelen beschreven en op welke wijze deze bereikt kunnen worden. Het beheersplan beschrijft daarintegen het e.a. over de te verrichten werkzaamheden. Natuurlijk valt en staat uw groen op uw grondbezit met het beheersen daarvan. Het grote nadeel van een groenaanplant is, dat u in het begin weinig van het groen ziet en dat dit in de loop der jaren pas gestalte krijgt. Vooral in de begin jaren is het beheer belangrijk wat moet u doen en wat moet u niet doen. Pas later gaat het beheren van bijvoorbeeld houtwallen uit geheel andere zaken bestaan. Gaat u dit zelf doen of wilt u dit laten doen. In beide gevallen moet er een duidelijk beheersplan als uitgangspunt komen.

Erf- en Landgoedbeheer Glimmen bv kan u daarbij behulpzaam zijn en/of u begeleiden met het uit besteden daarvan. Bent u al in het bezit van een ingericht boerenerf, groter terrein en/of landgoed maar u weet niet op welke wijze u het beheer van het terrein moet uitvoeren? Neem ook dan contact met ons op om uw probleem te bespreken. Wij kunnen u op weg helpen met een eenvoudig beheersplan en/of u verwijzen naar andere instanties.