Nieuws en realisatie van werken

Gratis nieuw 2 wekelijks magazine Vitale Groene Stad met informatie voor Infra-Bouw en Groen. Aanmelden: E.  info@vitalegroenestad.nl     

Ontwikkeling van een voedselbos en permacultures aan de Drensche Aa te Glimmen (Meentweg t.o. nr 17). Voor info zie www.duurzaamtuinen.nl  en www.voedselbosglimmen.nl  - 2018 e.v.

Nieuw verschenen: "het verborgen leven van bomen" door Peter Wohlleben. Uitgever Bruna ISBN: 978 94 005 0732 6.

Botanische revolutie"- de plantenleer van Charles Darwin door Norbert Peeters. ISBN: 9788 90 5011 5780

Leo Goudzwaard start met een nieuwe cursus in 2017 "Bomenkennis" - zie onze agenda!

Leo Goudzwaard start in 2016 een geheel nieuwe afdeling, nl.: "Levend Hout" waarbij men zich bezig gaat houden met de creatie van houtsculturen en meubels.  Info@ bomenkennis.nl

Tot groenste stad 2016 van Nederland is Capelle aan de IJssel uitgeroepen met als 2e de stad Zwijndrecht. Als groenste dorp in 2016 heeft Ootmarsum gewonnen met op de 2e de plaats Zaltbommel.

Jardin de Sericourt ten noorden van Calais (tussen Arras en Le Tourquet) is uitgeroepen door het Franse Ministerie van Cultuur tot mooiste tuin van Frankrijk in 2013. De tuin is ruim 4 hectare groot. Voor meer info ga naar www.jardindesericourt.com

Hortus Haren (Gn.) zet eerste stap door middel van een verkenningscomitť om een Nationaal Land Art en Garden Festival te organiseren. Een twee jaarlijks terugkerend evenement met eveneens wisselende thema's. Het idee is onlangs naar voren gebracht door Erf- en landgoedbeheer Glimmen bv te Glimmen. Indien nadere informatie gewenst, richt u tot Hortus Haren  of tot het contact adres van Erf- en Landgoedbeheer Glimmen bv. Er zijn inmiddels vele voorbesprekingen geweest en ideeŽn uitgewisseld. Samen met het dagelijks bestuur van de Stichting Behoud Groene Hortus zijn op basis van de aangebrachte ideeŽn besprekingen gevoerd met de stichting Creatieve zaken TAAK te Amsterdam. In november 2014 zijn deze besprekingen afgerond en zal het bidboek gepresenteerd worden aan fondsen en andere instellingen om de benodigde financiŽle middelen bijeen te krijgen. Hierbij wordt uitgegaan van een realisatie en presentatie in 2017 - het jaar van de botanische tuinen. Hortus botanicus Haren is de grootste hortus in Nederland en gaat hier een voortrekkersrol in spelen. Inmiddels is TAAK bestart met de voorbereidingen en daarvan zullen de eerste resultaten zichtbaar aanwezig zijn in 2016. In 2018 kunt de pas geopende Hondsrugtuin bezoeken!

Amsterdam, Almere, Boskoop en Groningen waren de vier gegadigden voor de Floriade 2022 en hebben hun bidboek voor 1 oktober 2012 ingediend bij de Floriade commissie. Uiteindelijk is Almere benoemd tot Floriade 2022.  Almere bleek de hoogste ogen te gooien en mag de Floriade 2022 gaan organiseren.

Meer kleur op de golfbaan De Semslanden te Gasselternijveen. In het najaar van 2014  en 2015 is begonnen met het aanbrengen van een landgoed achtige en aansluitende beplanting op de golfbanen. Daarmee verwerft deze golfbaan een voortrekkersrol in Nederland. de laatste aanplant is in 2017 /2018 gerealiseerdHet ontwerp komt uit handen van Erf- en landgoedbeheer Glimmen bv (www.erfenlandgoedbeheer.nl).

Inlandse eiken (zomereiken) en Essen worden masaal aangetast ! Hoe verder?

Nieuw stelsel subsidie regelingen voor aanleg van nieuwe natuur, beheer en agrarisch natuurbeheer!

De groene stad

Plant Propaganda Holland (PPH) speelt in op het belang van "groen" in het stedelijke gebied! De positieve relatie van "groen"  t.a.v. maatschappelijke, sociale en economische vraagzaken als veiligheid, gezondheid, recreatie, enz. op basis van wetenschappelijk onderzoek. Zie verder: www.degroenestad.nl

Top vier "filter - bomen" (Trouw 17 sept. 09)

1. Grove den (Pinus soorten)

2. Coniferen (Chamaecyparis, Thuya, etc.)

3. Berk (Betula)

4. Rode beuk (Fagus sylv. Atropurpurea = zaailing rode beuk)

                       (Fagus sylv. Atrop. Macrophylla = echte rode beuk)

Deze bomen vangen de meeste fijnstof weg. Overigens slechte bomen bestaan niet!!!! Informeer ook bij Erf- en Landgoedbeheer Glimmen bv over de toepassings mogelijkheden.

Uw kennis van bomen en struiken vergroten?

 Een cursus op maat in 12 dagdelen van 3 uur voor cursus A en 9 dagdelen van 3 uur + 3 zaterdagen van 6 uur voor cursus B. Info: www.dendrologie.nl. Kosten Ä 335,-- per cursus. 

Boekbestelling "Stilte voor de Storm?" n.a.v. het gehouden symposium te Wageningen. Maak Ä 9.50 over op rek.nr. 526146079 t.n.v. NDV te De Punt

POP Groningen 2016 biedt meer ruimte ondernemerschap in het buitengebied. Bovendien verkrijgen gemeenten en waterschappen meer ruimte om zelf afwegingen te maken in hun beileidsplannen

Slingertuinen in Groningen weer open in 2018.

De beroemde slingertuinen zijn in de zomer open en met name een bezoek aan "de Bosplaatse" in Blijham is aan te bevelen!

Zie ook: www.slingertuinen.nl