Taxatie en keuring

Taxatie van reeds aanwezige hout opstanden op uw terrein.

Dit kan o.a. van invloed zijn op uw beheersplan.

Aankoop van struiken en bomen voor uw groenaanplant kan beoordeeld worden of u datgene krijgt wat u is toegezegd door de leverancier.

Erf- en landgoedbeheer Glimmen bv. heeft deze kennis wel in huis en kan u daarbij behulpzaam zijn.