Groen op en rond boerenerven

Het zgn. boerengroen; misschien een ietwat vreemde aanduiding, maar hiermee wordt bedoeld een wat eenvoudiger inrichting van het terrein rondom  het boerenerf met boom- en windsingels en enkele goed gekozen solitaire bomen. Belangrijk uitgangspunt is de totale compositie van de groene inrichting op het terrein in relatie tot de omgeving en landschappelijke waarden. Het één dient het ander te versterken tot een passend geheel zonder storende elementen. Het zelfde doet zich voor o.a. bij kampeerterreinen, paardenmaneges, enz.

Erf- en Landgoedbeheer Glimmen bv vindt haar oorsprong vanuit de agrarische wereld en kent en herkent de wensen en problemen op dit gebied en weet naadloos dit groen in en aan te passen tot een landschappelijk geheel. Uw grondbezit en erf moet het waard zijn om in te verblijven en te werken!