Groen op en rond landgoederen
Het aanleggen van en het bevorderen van nieuwe landgoederen is de laatste jaren een hot item geworden. Zowel fiscaal als ook door de politiek zijn er de laatste jaren win-win situatieís gecreŽerd voor particuliere grondbezitters. Hoe? Daar kan Erf- en Landgoedbeheer Glimmen bv u in ondersteunen en u op weg helpen door u o.a. in contact te brengen met de juiste instantieís. Mede door middel van het opmaken van eerste schetsplannen waarbij uw ideeŽn worden gevisualiseerd, kunnen dezen een belangrijke stap zijn bij de onderhandelingen met provincie en gemeente.
Vooral bij het inrichten van het essentÔele  landschappelijke groen en het beheren daarvan kan Erf- en Landgoedbeheer Glimmen bv u behulpzaam zijn. Hierbij kan zij putten uit een schat van ontwerpen uit het verleden met o.a. de zo beroemde ďslingertoenínĒ  van de eveneens bekende  tuin- en landschapsarchitecten Jan Vroom uit Glimmen. Erf- en Landgoedbeheer Glimmen bv is een voortzetting van deze activiteiten en daardoor sterk gerelateerd aan het enige overgebleven bedrijf, namelijk Bonte Hoek kwekerijen in het Groningense Glimmen. Zie ook www.slingertuinen.nl  en kijk op "Nieuws" POP 2009-2013 Prov. Groningen!